Övriga Skyddsobjekt

Övriga Skyddsobjekt

SWEDISH NET AIR & DEFENCE LEVERERAR

ÄVEN TOTALENTREPRENADER FÖR ANDRA PRIVATA OCH OFFENTLIGA

HÖGSÄKERHETSANLÄGGNINGAR

såsom datahallar, ambassader och andra skyddsobjekt.

Markarbeten

 • Skogsavverkning
 • Sprängning
 • Schakt och markarbeten
 • Vägar och fordonskontroller
 • Asfalt

Byggarbeten

 • Betongplattor och mastfundament
 • Betongstommar
 • Dörrar och portar med höga skyddsklasser
 • Väktarhus
 • Modulbyggnader
 • Mast och mastmontage
 • Ytskikt
 • Fastighetssystem

Tekniska installationer

 • Säkerhetssystem, brandlarm, högtalarsystem, radio-antennsystem, mm.
 • Datahallar och teknikrum
 • Containerinstallationer
 • Inpasseringskontroller
 • Fordonskontroller
 • Godskontroller

Elkraft

 • Reservkraftverk
 • UPS:er
 • Ställverk
 • Övriga elinstallationer
 • Driftlarmssytem

Markarbeten

 • Skogsavverkning
 • Sprängning
 • Schakt och markarbeten
 • Vägar och fordonskontroller
 • Asfalt

Byggarbeten

 • Betongplattor och mastfundament
 • Betongstommar
 • Dörrar och portar med höga skyddsklasser
 • Väktarhus
 • Modulbyggnader
 • Mast och mastmontage
 • Ytskikt
 • Fastighetssystem

Tekniska installationer

 • Säkerhetssystem, brandlarm, högtalarsystem, radio-antennsystem, mm.
 • Datahallar och teknikrum
 • Containerinstallationer
 • Inpasseringskontroller
 • Fordonskontroller
 • Godskontroller

Elkraft

 • Reservkraftverk
 • UPS:er
 • Ställverk
 • Övriga elinstallationer
 • Driftlarmssytem

EXEMPEL ÖVRIGA SKYDDSOBJEKT

Datahallar

Swedish Net har utfört el-, IT- och tekniska installationer för flera datahallar. Under 2019 och 2020 ansvarade vi även för projektlednings- och driftsättningsuppdrag för säkerhetssystem på datahallar åt några av världens största molntjänstföretag.

Ambassadsäkerhet

Vi har utfört en entreprenad för säkerhetshöjande åtgärder åt Norska Ambassaden. Entreprenaden innefattade perimeterskydd, fordonssluss samt passer- och larmsystem.