Komplexa försvars-

och fredsbevarande projekt

Komplexa försvars- och fredsbevarande projekt

Komplexa försvars- och freds-bevarande projekt

VI ÄR EN ERFAREN LEVERANTÖR AV TJÄNSTER

OCH MATERIEL TILL FÖRSVARSMAKTEN OCH

FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV)

Vi är idag ett av få företag som kan leverera den här typen av projekt på grund av de särskilda kraven på kompetens och erfarenhet gällande bland annat teknisk dokumentation, systemsäkerhetsanalys, integrerat logistikstöd (ILS) enligt försvarets standarder och rutiner.

Vi levererar även totalentreprenader för försvarsrelaterade projekt. Läs också mer hos Disarmament Solutions.

EXEMPEL FÖRSVARS- OCH FREDSBEVARANDE PROJEKT

Ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet, FMV

Swedish Net Air & Defence har ett pågående 7-årigt ramavtal med FMV för produkter och tjänster inom ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet.

Swedish Net ska bland annat stödja Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) med expertstöd inom förmåga att röja minor, oexploderad ammunition och improviserade laddningar samt expertstöd inom sensorområdet kopplat mot militär söktjänst. Swedish Net ska även utbilda inom området. Avtalet omfattar tillhandahållande av utrustning, exempelvis materiel avsedd för kriminalteknisk undersökning och skyddsutrustning inom ammunition och minröjningsverksamhet.

Ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet, OSCE

Swedish Net Air & Defence har under 2021 och 2022 tillsammans med sitt systerföretag Disarmament Solutions vunnit upphandlingar för leverans av utrustning för ammunitionsröjning och minröjning till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, i Ukraina.

Syftet med upphandlingarna är att öka kapaciteten att röja landminor och andra explosiva anordningar för att kunna garantera säkerhet och trygghet för befolkningen i Ukraina.

Tekniska system och strömförsörjning Ronneby Helikopterhangar, FMV

Under 2017 utförde Swedish Net Air & Defence en totalentreprenad för Försvarets Materielverk (FMV) vid Ronneby Helikopterhangar, en av de största försvarsbyggnaderna i Sverige. Vi levererade alla tekniska system samt inredning som exempelvis avbrottsfri strömförsörjning (UPS), nätverk, antenn-, radio- och PA-system.

Support Lighting system, FMV

Under 2017 tecknade Swedish Net avtal med Försvarets Materielverk (FMV) om leverans av support lighting system. Leveransen inkluderade 700 kit där varje kit bestod av ficklampor och pannlampa tillsammans med en transportväska, batterier och tillbehör.

Swedish Net utvecklade egna ficklampor, laddare och tillbehör tillsammans med olika tillverkare för att uppfylla kraven i FMV:s tekniska specifikationer.

Tillsammans med kitten levererades även dokumentation och systemsäkerhetsanalyser.

Sökutrustning, FMV

2015 Swedish Net vann en upphandling för att leverera sökutrustning till Försvarets Materielverk (FMV). Sökutrustningen levererades tillsammans med komplett dokumentation innefattande bland annat systemsäkerhetanalys, förnödenhetsregistrering, materielvårdsscheman och instruktionsböcker för samtliga produkter. Sökutrustningen används av Försvarsmakten vid sök efter exempelvis vapengömmor, avlyssningsutrustning, minering eller gömda personer.