VÅR VISION ÄR ATT SKAPA

EN SÄKRARE FRAMTID. FÖR ALLA

Säkerhet blir allt viktigare i det samhälle vi lever i idag. Tyvärr.

Säkerhetsaspekten har sedan vår start för mer än två decennier sedan genomsyrat vår företagsmission. Genom att erbjuda våra tjänster och totalentreprenader till kritisk infrastruktur, oavsett om det är en flygplats, ett kärnkraftverk eller en kriminalvårdsanstalt, är vår ambition att skapa ett tryggare och säkrare samhälle för oss alla.

VI ÄR LEDANDE INOM SÄKERHET OCH TEKNIK

FÖR SAMHÄLLSVIKTIGA ANLÄGGNINGAR OCH FUNKTIONER

Swedish Net Air & Defence erbjuder tjänster och helhetslösningar för kritisk infrastruktur och anläggningar som ställer höga krav på säkerhet och teknik. Med kritisk infrastruktur menas de livsviktiga infrastrukturer som får dagens samhälle och ekonomi att fungera, t.ex. hälso- och sjukvård, säkerhet, transport, energi, livsmedel, informationssystem och finansiella tjänster.

Vår stora erfarenhet av olika högsäkerhetsanläggningar och platser har gett oss avancerad teknisk kunskap och djup förståelse för våra kunders behov och speciella rutiner.

I 20 år har vi levererat avancerade projekt för flygplatser, kärnkraftverk, datacenter, kriminalvårdsinstitutioner, försvarsrelaterad verksamhet, ambassader och andra statliga säkerhetsprojekt. Totalt har vi levererat mer än 1000 projekt.

NYHETER

220202 VÅRT UPPDRAG TILL OSSE I UKRAINA

Swedish Net Air & Defence har vunnit en andra upphandling till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, tillsammans med vårt systerföretag Disarmament Solutions. 

Upphandlingen innefattar utrustning för ammunitionsröjning och minröjning till OSSE i Ukraina. 

220201 SWECO FÖRVÄRVAR SWEDISH NET ENGINEERING

Sweco Sverige AB har den 1 februari förvärvat samtliga aktier i Swedish Net Engineering AB, vårt teknikkonsultföretag i Swedish Net-koncernen. Att Swedish Net Engineering går samman med Sweco är ett naturligt och viktigt steg för våra medarbetare och kunder. Det är positivt att Swedish Net Engineerings kunder nu får ta del av Swecos breda erbjudande och helhetsåtagande.Försäljningen av Swedish Net Engineering gör att vi kan fokusera mer på våra övriga företag i koncernen som exempelvis Swedish Net Air & Defence där entreprenadverksamheten förväntas utvecklas kraftigt under de kommande åren.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara städer och samhällen. Med 17 500 medarbetare i norra Europa kan man alltid erbjuda rätt expertis för varje enskilt projekt. Sweco har en omsättning på cirka SEK 21 miljarder och är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Vi ser fram emot ett fortsatt och långvarigt samarbete med Sweco inom vår entreprenadverksamhet.

Här kan du läsa pressmeddelandet.

211222 UPPDRAG OSSE I UKRAINA

Swedish Net Air & Defence har tillsammans med sitt systerbolag Disarmament Solutions vunnit en internationell upphandling. Kontraktet innefattar materialförsörjning av mindetektorer och annan sökutrustning till projektkoordinatorn för OSCE i Ukraina. Upphandlingen är tänkt att öka kapaciteten för att röja landminor och andra explosiva enheter, en nödvändig åtgärd för att kunna garantera trygghet och säkerhet för Ukrainas befolkningen. Utrustningen skulle ha levererats under det första kvartalet 2022 men på grund av rådande läge i Ukraina är leveransen uppskjuten.

AFFÄRSOMRÅDE